Jdi na obsah Jdi na menu
 


1. 5. 2008

Tyto stránky slouží pro informaci o tom, jaké akce proběhly v Mateřském centru od jeho otevření.

 

ROK 2013

V únoru (v pátek 8. 2.) jsme oslavili dětským karnevalem PÁTÉ VÝROČÍ od založení Mateřského centra Benátky. Naše pozvání přijal starosta města Ing. Jaroslav Král a předal Mateřskému centru Benátky kytici jako poděkování za aktivity pro nejmenší děti. Zakladatelky MC Benátky vyjádřily poděkování panu starostovi a Městu Benátky nad Jizerou za podporu, která trvá od založení MC až do dnešních dní a které si velice vážíme. V karnevalovém veselí měly děti možnost na 12 stanovištích soutěžit v různých disciplínách a odnést si drobné odměny.

 

Dne 23. ledna 2013 v 17 hodin jsme pořádali přednášku pro rodiče s dětmi na téma: "Zdravý úsměv".  Podrobnosti najdete v letáku ZDE.

  

ROK 2012

 

V sobotu a v neděli 13. a 14. 10. 2012 jsme pořádali víkendový seminář o Montessori pedagogice se zaměřením na domácí prostředí a výrobu pomůcek a práci s nimi. Účastnice se dozvěděly např. o vývojových fázích a potřebách dětí ve věku 0-3 a 3-6 let, jaký je význam připraveného prostředí a jak a co lze vyrobit z Montessori pomůcek doma. Druhý den jsme měli také burzu nápadů a sdílení zkušeností s praktickým využitím Montessori materiálů v domácím prostředí. Informace o semináři byly v letáku - ZDE.

 

Září 2012

Druhé zářijové pondělí jsme zahájili pravidelnou činnost Mateřského centra Benátky ve školním roce 2012/2013. Uskutečnili jsme také 2 akce - odpolední prezentaci výukové metody Think in English podle principů přirozeného vzdělávání - pro děti předškolního i školní věku - a večerní diskuzi k domácímu vzdělávání. Diskutovali jsme mj. o tom, jaké jsou přínosy a úskalí tohoto způsobu vzdělávání, jaké podmínky je potřeba splnit a dozvěděli jsme se také praktické zkušenosti maminky 2 dětí, která doma vzdělávala 12 let, i její starší dcery. Celková účast byla 15 maminek.

 

DUBEN 2012

V pondělí 2. 4. jsme měli Velikonoční tvoření. Povídali jsme si o velikonočních zvycích a tradicích, tvořili i si hráli. Domů jsme si odnesli vlastnoručně vyráběná barevná mýdla, papírové ozdoby, dřevěná i polystyrenová zdobená vajíčka. Podrobnosti o akci najdete v letáčku

 

BŘEZEN 2012

V pravidelných úterních programech jsme se zaměřili na přípravu na velikonoce. Návštěvníci vysévali jarní zeleň do květináčů (13. 3.), vyráběli velikonočního zajíčka (20. 3.), zdobili perníčky (27. 3.) a přípravy jsme zakončili zdobením vajíček (3. 4.)

 

ÚNOR 2012

V neděli 26. 2. jsme pořádali Jarní bazárek dětského a těhotenského oblečení a hraček. Podrobnosti najdete v letáčku.
 

V pondělí 13. 2. jsme se sešli v MC na přednášku s tématem "Detoxikace organismu".

 

Naposledy jsme se v rámci kurzu Respektovat a být respektován sešli ve čtvrtek 2. 2. Tématem bylo "Rizika odměn a pochval a co místo nich". Dozvěděli jsme se, že pochvaly a odměny mohou mít také své nežádoucí účinky – snižují ochotu dětí učit se a chovat se správně, pokud za to nic nezískají. Stejně jako tresty nepodporují vnitřní motivaci. Co dělat, aby děti nebyly závislé na autoritě, aby nedělaly věc pro spokojenost druhých lidí, ale pro věc samotnou? Čím naopak podpořit jejich sebeúctu a rozvoj pozitivních vlastností? Vyzkoušeli jsme si to na vlastní kůži, jak můžete vidět na fotografiích z kurzu.

 LEDEN 2012

 

První lednový čtvrtek jsme se sešli na 3. dnu kurzu Respektovat a být respektován, tentokrát s tématem "Rizika trestů a co místo nich". Diskutovali jsme o tom, jakou odezvu zvolit na místo trestu, a že tresty účinkují jen krátkodobě a učí děti chovat se podle požadavků dospělých tak, aby se vyhnuly trestům či získaly odměnu a nikoliv proto, že je to tak správné. Tresty mohou mít i další negativní dopady na chování. Rozebírali jsme pojem vnitřní a vnější motivace, učili se rozlišovat přirozené důsledky od trestu a byly nám nabídnuty alternativní postupy založené zejména na spoluúčasti dětí na řešení a nápravě nevhodného chování.

 

V pátek 20. 1. jsme oslavili 4. výročí vzniku Mateřského centra Benátky. Pro děti a jejich rodiče jsme připravili Karneval s 10 stanovištmi, kde si mohli vyzkoušet své dovednosti. Fotky z akce najdete ve fotogalerii. Členka Rady MC, Lenka Petrlíková Mašková, prezentovala činnost MC v Televizi Metropol (ccca od 54. minuty vysílání).

 

 

ROK 2011

Prezentaci činnosti za celý rok najdete ZDE.

PROSINEC 2011

V úterý 6. prosince jsme v rámci celodenní přednášky kurzu Respektovat a být respektován probírali: "VYTVÁŘENÍ NÁVYKŮ, ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ MEZI DĚTMI. EMOCE A EMPATICKÁ REAKCE". V první části semináře se propojily informace z předešlého semináře v listopadu 2011 s opakujícími se problémy: pořádek, ranní vstávání a odchody, dětské neshody… Hlavním probíraným tématem byly emoce - jak fungují, k čemu nám jsou a jakými běžnými způsoby reagujeme na emoce druhých. Rozebírali jsme, proč dobře míněné rady a logické vysvětlování selhávají, a učili se, jak reagovat empaticky.

 

Mikulášské tvořivé dopoledne v MC
Místo pravidelného úterního programu proběhlo Mikulášské tvořivé dopoledne v pondělí 5. 12. 2011 v čase od 9.00 do 11.30. Vyprávěli jsme si vánoční příběh a dozvěděli se, kdo to ten Mikuláš vlastně je. Vytvořili jsme si jeho podobiznu a ozdobili ponožku, kterou si děti pak vzaly domů, aby ji večer daly za okno a čekaly, co se jim v ní ráno objeví.

 

LISTOPAD 2011

V neděli 27. listopadu jsme pořádali Zimní bazárek dětského a těhotenské oblečení. Podrobnosti o akci se dozvíte v letáčku.

 

Od pátku 18. 11. jsme zrušili pro malou účast na podzim PÁTEČNÍ CVIČENÍ V HALE PRO VĚTŠÍ DĚTI.

 

Dne 1. listopadu proběhl první přednáškový den v rámci kurzu Respektovat a být respektován. Tématem bylo "JAK SDĚLOVAT OPRÁVNĚNÉ POŽADAVKY". Probírali jsme např. to, že se děti často nebrání tomu, co po nich chceme (obléci se, uklidit…), ale formě, jak to vyžadujeme. Proč tradiční přístupy (příkazy, domlouvání, hrozby, vyčítání, dávání za vzor atd.) často nezabírají? Probrány byly postupy a komunikační dovednosti, které omezí množství konfliktů s dětmi a které podporují odpovědné chování a sebeúctu.

 

ZÁŘÍ 2011

Prezentovali jsme naši činnost na školní rok 2011/2012 na Zámeckých slavnostech.

Na sobotu 17. 9. jsme připravili celodenní zážitkový kurz První pomoci dětem (primárně do 5 let). Lektorami nám byli Monika a Martin Válkovi. Více o náplni kurzu se dozvíte v letáčku o akci.

V neděli 25. 9. proběhl Podzimní bazárek dětského oblečení.

 

ČERVEN 2011

Výlet do ZOO Chleby  

Program školního roku byl zakončen hromadným výletem do ZOO Chleby. Odjížděli jsme v úterý 28. června v 9 hodin autobusem, který nás z Bursy odvezl zdarma přímo na místo (díky příspěvku Města Benátky nad Jizerou). Fotky z akce najdete ZDE.

 

Na pondělní dopoledne 20. 6. od 10 do 12 hodin jsme připravili velmi zajímavý workshop "PLAY WISELY" (moudré hraní), zaměřený především na děti ve věku 0-3 roky. Zde se dočtete podrobnější informace. 

 

V úterní večer 14. června jsme se sešli v MC s autorkou knihy "Dobré věci nejsou špatné" Marií Noe a dozvěděli jsme se, jak si vybrat z nabídky různých výživových směrů i jak přistupovat k vaření tvořivě. Povídali jsme si také o jednoduchých receptech pro všední dny a o použití éterických olejů v kuchyni. Více o autorce se můžete dozvědět na jejích webových stránkách.

 

 

KVĚTEN 2011

U příležitosti Svátku matek jsme připravili na 4. 5. Odpočinkový večer pro maminky. Jak jsme si ho užili, to se můžete podívat na fotkách. Povídali jsme si o účincích aloe vera a vyzkoušeli si profesionální líčení.

 

V pátek 27. 5. večer proběhla v MC Benátky přednáška "Montessori prakticky". Náplní bylo představení Montessori pedagogiky, předvedení pomůcek a videoprojekce. Přednášku vedla certifikovaná lektorka Hana Mokrá z Brna.

 

Následující den - v sobotu 28. 5. - jsme uspořádali celodenní seminář "Pomoz mi, abych to dokázal sám" s lektorkou Hanou Mokrou. Jednalo se o praktický seminář, který obeznámil s filozofií, principy a pravidly Montessori pedagogiky.


DUBEN 2011

Pro velký zájem o programy s prvky Montessori jsme od 4. dubna rozšířili nabídku našich dopoledních programů o pondělní dopoledne. Program vede Hana Bahníková. Fotografie z Montessori dopolední najdete ve fotogalerii.

 

V neděli 3. dubna od 20 hodin jsme připravili pro maminky Velikonoční tvoření. Rukodělnou dílnu vedla Mgr. Eva Vobrová. Nabídla techniku suchého plstění a práci s filcem. Účastnice se vyrobily závěsný či zapichovací práček a vajíčko.

 

V pátek 15. dubna jsme odpoledne měli Oslavu velikonočních svátků. Poučili jsme se o velikonocích, vyrobili si tradiční dekorace různými technikami i upletli pomlázku. Fotky z akce najdete ve fotoalbu.

 


BŘEZEN 2011

V sobotu 12. března proběhl v MC Benátky Jarní bazárek dětského oblečení.

 

Dne 8. března proběhlo setkání pro rodiče, kteří mají zájem o nově připravovaný středeční dopolední program s prvky Montessori. Lektorka Lonika ukázala, jak se pracuje se speciálními motorickými a didaktickými pomůckami, které podporují rozvoj jemných pohybů, smyslového vnímání, učení. Dozvěděli jsme se o tom, jak se bude při programu pracovat, jakou vybrat pro své dítě pomůcku a správně mu ji předvést. Insruktáže se zúčastnilo 7 rodičů a jedno dítko. Následující den proběhl poprvé program, který přilákal dokonce 10 maminek a 12 dětí. Nově ušité speciální podložky nestačily.

 

ROK 2010

Prezentaci činnosti za celý rok najdete ZDE.

 

ROK 2009

Prezentaci činnosti za celý rok najdete ZDE.

 

ROK 2008

Prezentaci činnosti za celý rok najdete ZDE.

PROSINEC 2008

Zapojili jsme se do celorepublikové akce "Celé Česko čte dětem". První čtení proběhlo 12. prosince s Táňou Nálepkovou. Fotky z akce najdete ve

fotogalerii

. O zaměření akce si můžete přečíst v článku o

projektech v roce 2008.

 

 

KVĚTEN 2008

15. 5. jsme se zapojili do celosvětové kampaně Světový týden respektu k porodu. S maminkami a jejich ratolestmi i s maminkami nastávajícími si přišla popovídat dr. Volfová, porodní asistentka i laktační poradkyně.

17. 5. se konal seminář první pomoci pro děti do 5 let. Celodenní kurz byl pojat ryze prakticky, účastince se dozvěděly o aktuálních záchranných technikách oběhového a dýchacího ústrojí a také postupy, jak se zachovat v případě otravy.


DUBEN 2008

14.4. jsme se sešly s maminkami a paní Štumpovou a povídaly jsme si o novodobých látkových plenkách a jejich použití. Pro nadýchání trošku příjemné atmosféry, která nás provázela po celou dobu, klikněte ZDE.


BŘEZEN 2008

3.3. u nás Občanské sdružení Rozálio diskutovalo s maminkami o očkování dětí. O tuto přednášku byl velký zájem a měla velmi kladné ohlasy.

31.3. k nám zavítala porodní asistentka a s čerstvými i nastávajícími maminky probírala žádaná témata.


LEDEN 2008  

  
8. 1. jsme otevřely Mateřské centrum Benátky ve sdílených prostorách s Klubem seniorů "U internátu" (nám. 17. listopadu 493). Na otevření přišel pan starosta Král a místostarosta pan Mařík. Fotky z akce najdete zde. Na otevření bylo plno a děti byly unešené z nového prostoru a hraček.

První velkou akcí Mateřského centra Benátky od jeho založení byl karneval, který se konal 28. 1. Přišlo více než 20 dětí s maminkami, asi 5 tatínků, 2 babičky a 1 dědeček.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář