Jdi na obsah Jdi na menu
 


Prohlášení správce osobních údajů

Rada Mateřského centra Benátky tímto prohlašuje, že v případech, kdy v rámci své činnosti zpracovává osobní údaje, tak činí v souladu s národní a evropskou legislativou – údaje zpracovává v rozsahu nezbytném pro naplnění definovaného účelu, k osobním údajům mají přístup výhradně pověřené osoby, údaje jsou uchovávány bezpečně a jen po stanovenou dobu.

Subjekty údajů, s jejichž osobními daty pracujeme, mají právo požadovat informaci o tom, jaké údaje zpracováváme, požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů a vyžádat si přístup ke všem svým osobním údajům. Dále mají právo na doplnění či opravu nebo výmaz svých osobních údajů.

Veškeré fotografie, které uveřejňujeme na našich FB stránkách jsou vždy se souhlasem, u dětí je vždy souhlas zákonného zástupce.

V případě nejasností, dotazů, námitek či žádostí týkajících se správy osobních údajů v našem spolku se můžete obrátit na předsedkyni spolku, Marcelu Štencovou - mcbenatky@seznam.cz