Jdi na obsah Jdi na menu
 


Celé česko čte dětem

Cílem projektu je podpora emocionálního (psychického, myšlenkového a morálního) zdraví dětí a mládeže pomocí osvětové, výchovné, organizační a promoční činnosti.

Projekt Celé Česko čte dětem® vznikl proto, aby si společnost uvědomila, jak ohromný význam má hlasité čtení dítěti pro jeho emocionální vývoj a pro formování návyku číst si v dospělosti. Vědci a praktikové shodně tvrdí, že pravidelné hlasité předčítání učí dítě jazyku a myšlení, rozvíjí jeho paměť a obrazotvornost, obohacuje ho o vědomosti a vzorce morálního chování, posiluje jeho sebevědomí.

Právě proto je společné čtení vítanou formou moudrého kontaktu s dítětem a vynikající výchovnou metodou.

Hlasité předčítání v přátelské atmosféře je spolehlivý a účinný způsob, jak se může čtení stát pro dítě stejně přitažlivým, či dokonce ještě přitažlivějším než televize. Právě to je ta správná cesta, jak dát dítěti pocítit jeho důležitost, projevit mu svou lásku, nenásilně rozvíjet jeho jazykové dovednosti a všeobecné vědomosti a formovat jeho vlastní návyk a potřebu číst si s chutí rovněž v dospělosti.

Investujme tedy po těch několik let vyrůstání našich dětí dvacet minut denně do hlasitého čtení - jim a s nimi - a vychovávejme z nich vnímavé čtenáře.
Čtenářem se totiž nikdo nerodí, čtenáři musíme ukázat cestu.

 

http://www.celeceskoctedetem.cz/index.php?pid=118&lang=1

 

   MC Benátky zahájí svou kampaň čtením spisovatelky Táni Nálepkové, a to v pátek 12. prosince v 10 hodin.

 

 

 

Světový týden respektu k porodu 2008

12.-18.5.2008

Porod se týká každého!
Světový týden respektu k porodu 2008

Česká republika se letos již potřetí připojuje ke Světovému týdnu respektu k porodu (STRP), který se koná ve dnech 12. až 18. května 2008 v Praze v Kině Perštýn. Tato akce vznikla ve Francii jako příspěvek k humanizaci moderního porodnictví. Upozorňuje na celospolečenský dopad fenoménu porodu a snaží se napomoci prosazování nejnovějších výsledků výzkumů do porodnické praxe.

Záštitu nad Světovým týdnem respektu k porodu 2008 v České republice převzali:
paní Kateřina Jacques, poslankyně Parlamentu ČR a Hlavní město Praha.

V České republice jsou hlavními organizátory aktivit v rámci Světového týdne respektu k porodu Hnutí za aktivní mateřství (HAM) a Unie porodních asistentek (UNIPA), podporované Českou asociací dul (ČAD).

Hlavní téma STRP 2008:
Neodnášejte moje dítě!
Stop škodlivé separaci matek a dětí po porodu

Na co se letos můžeme těšit?
Hnutí za aktivní mateřství pořádá Informační festival o těhotenství, porodu a rodičovství UMĚNÍ PORODIT, tentokrát v zajímavých prostorách pražského Kina Perštýn. A když kino, tak filmy – Unie porodních asistentek připravila přehlídku filmů s tematikou porodu JAK SE RODÍ EVROPAN. Akce jsou určeny těhotným ženám a jejich rodinným příslušníkům, porodním asistentkám, lékařům, dulám, pedagogům a psychologům. Je nabízen i speciální program pro děti základních a středních škol.

Jako každý rok se uskuteční RESPEKTOVÁNÍ - veřejná debata týdeníku Respekt, věnované nejen hlavnímu tématu letošního STRP, tj. škodlivé separaci matek a dětí, ale obecně manipulaci v českých porodnicích. Účastníci se mohou zapojit do diskuse se zajímavými hosty – neonatology, porodními asistentkami a rodiči.

Do Kina Perštýn zveme vedle odborné a široké veřejnosti především všechny nastávající i stávající rodiče:
Přijďte se dozvědět více o těhotenství, porodu, kojení, mateřství a otcovství. A můžete s sebou vzít i děti. Ty předskolní si pohrají na koberci s hračkami nebo něco namalují ve výtvarné dílně, zatímco se posadíte na pohovku a budete odpočívat s knihou porodních příběhů v ruce či zjišťovat potřebné vědomosti v infocentru.

Pokud jste mimo Prahu a máte to daleko do kina Perštýn - duly z České asociace dul tradičně organizují besedy pro (budoucí) rodiče na mnoha místech ČR.

Ke Světovému týdnu respektu k porodu se připojují i mnohá mateřská centra a další organizace v regionech, k dnešnímu datu se jich přihlásilo téměř čtyřicet.
   
   
 
Naše Mateřské centrum se do této kampaně zapojují doprovodným programem, ńa kterém momentálně intenzivně pracujeme....
Pokud máte chuť se i vy zapojit, neváhejte nás kontaktovat!